Giriş Yap | Üye Ol Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle    
 işlem yapılıyor...
 

 CFE Olmak İçin Gereken Şartlar


1. ACFE üyesi olmak ve aidat borcu bulunmamak

2. Akademik şartları yerine getirmiş olmak

a. 4 yıllık üniversite mezunu olmak (bölüm şartı aranmamaktadır)
b. 2 yıllık üniversite mezunu olan adaylar aradaki 2 yıl için mesleki deneyimlerini her 1 yıllık akademik deneyim için 2 yıllık mesleki tecrübe olmak üzere tamamlayabileceklerdir.

3. Mesleki tecrübeye sahip olmak

Sertifika alınması esnasında adaydan en az 2 senelik mesleki tecrübesini ispatlaması istenmektedir. Mesleki tecrübe doğrudan suistimalle ilgili olabileceği gibi dolaylı da olabilir. ACFE Yönetim Kurulu tarafından belirlenen suistimalle ilgili meslek alanları aşağıda belirtilmiştir:
i. Muhasebe ve Denetim (iç ya da dış denetim): Adayın; muhasebe kontrollerindeki zayıflıkları belirleme, iç kontrollerin dizaynı, kurum yolsuzluk riskinin ölçülmesi, finansal verilerdeki anormal değişimlerin analizi, yolsuzluk göstergelerinin analizi gibi hususları kapsayacak suistimal önleme ve tespit sorumluluğu olmalıdır.
ii. Kriminoloji ve Sosyoloji: Kriminoloji ve sosyolojinin suistimal ve beyaz yakalı suçları alanında çalışma şartı aranmaktadır. Sosyolojinin diğer alt alanında edinilen tecrübe sertifikasyon için yeterli değildir.
iii. Suistimal İnceleme: Şirketler, sektörler ve derneklerde suistimallerin incelenmesi alanında çalışanlar ile kolluk kuvvetleri ile özel teşebbüslerde beyaz yakalı suçları incelemekle görevli profesyoneller mesleki tecrübe kriterini karşılamaktadır.
iv. Hasar Önleme (loss prevention): Kurumların ve derneklerin güvenlik direktörlerinin ve danışmanlarının bu tecrübeleri yeterli görülmektedir. Güvenlik görevlisi vb. pozisyonunda çalışanlar için mesleki tecrübe kriteri karşılanmamış sayılmaktadır.
v. Hukuk: Suistimalle bağlantılı hukuk çalışanlarının bu tecrübeleri kesin olmamakla birlikte yeterli sayılabilir.

Adayın mesleki tecrübesi yukarıdaki sınıflandırmaya girmiyorsa, fakat suistimalleri önleme, inceleme ve tespit alanlarındaysa konuya ilişkin detaylı bir açıklama gönderilerek başvuruda bulunulabilir.

4. Yüksek ahlaklı olmak

5. ACFE tüzüğü ve etik kurallarına uyacağını kabul etmek.

Yukarıdaki şartlar sağlandıktan sonra, puanlama sistemine göre adayın sınava alınıp alınmayacağı belirlenmektedir.
Adayın sertifika alabilmesi için en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olması VE 50 puan alması gerekmektedir.
Adayın sınava girebilmesi için ise 40 puan almış olması yeterlidir. Ancak sertifikasyon aşamasında 50 puan ve 2 yıl mesleki deneyim şartı aranacaktır.

Puanlama Sistemi:

Her 1 tam yıllık mesleki deneyim için 5 puan.
Lisans düzeyinde yüksek öğrenim (4 yıllık üniversite mezuniyeti) için 40 puan.
Master derecesi için 5 puan.
Doktora derecesi için 10 puan.
Diğer mesleki sertifikalar (CIA, CISA, CISM, CFSA,CGAP geçerli olup CCSA geçerli değildir – diğer sertifikasyonlarınız için lütfen ACFE sitesine bakınız ya da USİUD’a ulaşınız) için 10 puan.


Bu yazıdaki veriler, www.acfe.com adresinden derlenmiştir. Tamamıyla bilgi verme amaçlı olup, adayların ilgili siteden güncel kurallara ulaşmaları gerekmektedir.

Adli Bilişim Zirvesi

Broşürü indir

Eğitim Kataloğu

CFE Etik Kodları

Arama