Giriş Yap | Üye Ol Anasayfam Yap   Favorilerime Ekle    
 işlem yapılıyor...
 

 Genel Bilgi


Derneğe asıl üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

Gerçek kişiler:

Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak koşuluyla,

- Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda üst yönetime doğrudan bağlı çalışan Teftiş Kurulu, Uyum, Suç Gelirleri ile Mücadele Bölümleri, İnceleme,Soruşturma, Denetim ve benzeri birimlerde görev yapmakta olanlar,

- Bilgi teknolojisi, risk yönetimi ve iç kontrol konularında görev yapmakta olan denetçi ve uzmanlar, iç denetçilerle faal ilişki içinde olan ve iç denetimle ilgili alanlarda deneyimli olanlar,

- Üniversitelerin denetim ana bilim dallarında görev yapan/yapmakta olan öğretim üyeleri, denetim, uyum, inceleme ve soruşturma alanlarında veya ilgili konularda lisans, yüksek lisans mezunu ve doktora çalışması olanlar,

- Yukarıda belirtilen konularda çalışıp kendi isteği ile mesleği bırakan veya bu meslekten emekli olanlar.

Tüzel kişiler:

- Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları,

- Sivil toplum kuruluşları.

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, Dernek’e ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

Adli Bilişim Zirvesi

Broşürü indir

Eğitim Kataloğu

CFE Etik Kodları

Arama